Stafi i QPLAN-INE

Arben Memo
Konsulent / Manaxher
Contact
1969 + i martuar, 2 fëmijë + Fakulteti i Shkencave, Diplomë e Fituar në Universitetin e Tiranës.: Shkolla e Larte Kimi Industriale + Master Diplomë në Universitetin e Evropës Qëndrore, Budapest, Hungary + Doktoraturë Kërkim Shkencor Instituti i Kimisë Inorganike, Universiteti i Siegen, Siegen, Germany.+ Titulli PhD Instituti i Kimisë Inorganike, Universiteti i Siegen, Siegen, Germany. + Auditor Kryesor ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001
Gentian Muca
Konsulent
Contact
1973 + Fakulteti i Shkencave te Natyres, Diplome e Fituar ne Universitetin e Tiranes: Master ne Kimi Industriale + Kurs Trajnimi prane DGQ: Certifikate e Fituar si DGQ-Qualitätsmanagerin + Kurs Trajnimi nga Dhoma e Tregtise dhe Industrise: Menaxhimi i Burimeve Njerezore + Menaxher Prodhimi dhe Kontrolli i Cilesise prane NISH KIMIKE + Menaxher Prodhimi dhe Sigurimi i Cilesise prane NEON sh.a +Menaxher Prodhimi & Mjedisi dhe Sigurimi i Cilesise prane EVEREST IE + Menaxher Prodhimi dhe Sigurimi i Cilesise prane SEA SALT ALBANIA + Konsulent Teknik prane C&C DISTIBUTION – SERVICES + Auditor ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001 +Anglisht
Ermal Cifligu
Konsulent
Contact
1976 + Konsulent / Trajner / Auditor Kryesor për:
ISO 27001, ISO 9001
+ MSc. Informatik, Fakulteti I Shkencave të Natyrës, Universiteti Aristoteli i Selanikut, Greqi