Marka CE

Asistenca e Q-PLAN-it tek kompanitë e interesuara për marken CE është skicuar shkuritmisht si më poshtë:

 

  • Identifikimi i kërkesave ligjore për produktet
  • Percaktimi i kërkesave legjislative dhe standarteve të kërkuara për produktet
  • Përpilimi i Dokumentave Teknike
  • Dërgimi i procedurave të kërkuara dhe veprimet për paraqitjen e Dokumentave Teknike dhe aplikimi për kontrollin e tyre