Kompania

Kompania Q-PLAN është e mirënjohur në tregun e konsulencës dhe ofron shërbime në fushat e mëposhtme: Dizenjim, Zhvillim dhe Auditim i Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë sipas Standardeve  Ndërkombëtare ISO 9000, AQA P’s etj; Dizenjim, Zhvillim dhe Auditim i Sistemeve të Menaxhimit të Mjedisit sipas Standardeve  Ndërkombëtare ISO 14001 apo EMAS; Dizenjim, Zhvillim dhe Auditim i Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore sipas Standardit Ndërkombëtar ISO 22000 apo Ndërtim i Sistemeve për Analizën e Risqeve dhe Pikave Kritike të Kontrollit (HACCP); Dizenjim, Zhvillim dhe Auditim i Sistemeve të Cilësisë për Laboratorët e Testimit sipas Standardeve EN 45001 / EN ISO 17025; Dizenjim, Zhvillim dhe Auditim i Sistemeve të Cilësisë për Trupat Certifikues sipas Standardeve EN 45011 dhe EN 45012; Dizenjim, Zhvillim dhe Auditim i Sistemeve të Cilësisë për Trupat Inspektues sipas EN 45004; Dizenjim, Zhvillim dhe Auditim i Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë (BS 8800), Suport Teknik për Industritë lidhur me kërkesat e markës CE, Ndërtimi i Sistemeve të Menaxhimit Total të Cilësisë – TQM (Modeli EFQM); Dizenjim dhe Implementim i Sistemeve “Stand Alone” dhe “Grid Connected” për energjitë “Renewable”.
Q-PLAN ofron gjithashtu shërbime edhe në fusha të tjera lidhur me Menaxhimin e Projekteve Private dhe Publike, Zhvillim të Modeleve të Ekselencës të Biznesit, (Governance të Korporatave, Ri-Projektim të Shoqërive etj.), asistencë në Eksporte etj.  Q-PLAN gjithashtu ndërmerr Shërbime Trajnimi për Biznesin dhe Sektorin Publik në fushat e sipërpërmendura të eksperiencës së saj.
Disa nga projektet më të spikatura të Q-PLAN në Greqi janë kontraktuar me: ERICSSON HELLAS A.E. (Sales), OTE SA, COSMOTE S.A, PET PLASTICS Shimatary Plant (PET production), 3E TELEREX (Juices), BUTARI Stenimahou Plant (wines), JOHNSON & JOHNSON HELLAS, THRACE PAPER MILL “DIANA”, ALCATEL CABLES HELLAS (Cables), FRIGOREX S.A. (Refrigerators), HOSPITAL “AGIOS SAVAS” (Biochemical Lab), ONASIS CARDIAC SURGERY CENTER, HOSPITAL YGEIA, UNIVERSITY OF PATRAS, NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS, GERMANOS S.A. (Batteries), ANKO S.A. (Electronics), VARVARESSOS S.A. TEXTIL, PRICEWATERHOUSE COOPERS BUSINESS ADVISORS S.A., NATIONAL INSURANCE COMPANY S.A, MINOS MARE HOTEL, Hotel Hilton, XEROX S.A., KODAK (NEAR EAST) INC, UNISYSTEMS S.A., SIEMENS METERING S.A etj.

Ndërkohë Q-PLAN është kontraktuar në Shqipëri për të ngritur dhe implementuar Sisteme të Menaxhimit të Cilësisë, Menaxhimit të Mjedisit, Sigurisë Ushqimore në kompani si: DEKA (ISO 9001-Detergjentë), OLIM (ISO 9001 & HACCP-Vaj Ushqimor), ASTIR (ISO 9001-Prodhim Bojërash), NEON (ISO 9001-Prodhim Bojërash), AQUILA LIQUORI (ISO 9001 & HACCP-Pije Alkolike), ILAR (ISO 9001-Printime), LORI CAFFE (ISO 9001 & ISO 22000-Prodhim Kafe e Paketuar), SEJEGA (ISO 9001 & ISO 22000- Sallata&Konserva), TEUTA (ISO 9001 & ISO 22000-Oriz&Sheqer&Miell), KAPPA OIL (ISO 9001-Lubirfikantë), EVEREST I.E. (ISO 9001-Prodhim Qese PE), SINTEZA CO (ISO 9001-IT), R&T (ISO 14001-Ndërtim&Shpërndarje), Agjensia e Mjedisit dhe Pyjeve (ISO 17025:2005 – bashkëpunim me Alcontrol- NL) etj.

Q-PLAN ka menaxhuar ose marrë pjesë në shumë Projekte Ndërkombëtare si p.sh: ZEUS, CONNECT, RURAL WINGS, SCHOOL – FORESIGHT, SHIELD, SKY WATCH, ESA – ARTES1, DISCOVERY SPACE, GREEN DRACHMA II, CAFIA – Autoriteti Çek i Inspektimit të Ushqimit dhe Bujqësisë, etj.

 
IMS Policy